YAYASAN IHTIMAM MALAYSIA |   KAMI PRIHATIN

Yayasan Ihtimam Diperakui Secara Rasmi oleh Jakim

Yayasan Ihtimam Malaysia telah di perakui secara rasmi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai jabatan yang menaungi dan memperakui pertubuhan Yayasan Ihtimam Malaysia pada 7hb Disember 2011 dengan rasminya di tandatangani oleh Ketua Pengarah JAKIM, Yang Berbahagia Dato’ Othman Bin Mustapha

Perlembagaan Dan Perundangan Negara Malaysia

Menjalankan program-program pencegahan isu permasalahan sosial dan kesihatan awam secara pendekatan Islam dan selaras dengan Pelan Strategik, Menjadi penaung kepada program rumah perlindungan Islam dan juga rumah-rumah kebajikan serta pondok-pondok yang tidak bertauliah yang dinaungi secara

Kemajuan Islam Malaysia

Menjadi sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO’s) di peringkat Kebangsaan yang memperjuangkan nasib dan pembelaan masyarakat Islam yang terpinggir dan bermasalah seperti ibu tunggal, orang-orang tua, remaja juvana yang boleh menjerumus kepada masalah sosial dan kesihatan awam.