YAYASAN IHTIMAM MALAYSIA |   KAMI PRIHATIN

Bengkel Perancangan dan Penyelarasan Program-program Sosaial Bersama MAIN/JAIN/NGO pada 28 Februari 2019.

Bengkel adalah anjuran Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti JAKIM diselaraskan oleh Ustaz Kamarul Nizal bin Idris yang merupakan Penolong Pengarah Kanan, KSK JAKIM dan juga merangkap Sekretariat Yayasan Ihtimam Malaysia.

Bengkel ini adalah bertujuan bagi menyelaraskan gerak kerja MAIN, JAIN dan NGO-NGO Islam dalam melaksanakan program di samping menyediakan "networking" diantara agensi-agensi kerajaan dan NGO supaya segala program yang dirancang tidak bertindih dan dapat dilaksanakan secara tolong menolong dengan tujuan yang sama iaitu membendung dan merawat gejala sosial yang melanda masyarakat Islam di negara kita.

Bengkel dimulakan dengan perkongsian daripada Pn. hafizatul Akmal binti Abdul Jalil, Pengurus Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dengan tajuk : Agihan Asnaf berkaitan AL-Riqab.

Perkongsian kedua adalah daripada Tn. Azri bin Iberahim daripada Bahagian Baitulmal MAIWP bertajuk : Agihan Asnaf Zakat MAIWP.

Perkiongsian ketiga pula adalah oleh Dr. Nurhayati Mardiah binti Manut yang merupakan Ketua Penolong Pengarah, Bhgn Pembangunan Kesihatan Keluarga, KKM dengan tajuk : Pengurusan Isu Sosial Remaja.

Perkongsian keempat pula adalah daripada En. Mohd Al Khusyairi bin Mohd Arif yang merupakan Pengerusi Pertubuhan Hijrah Republique Network dengan tajuk : Program Sosial bersama Hijrah Republique.

Perkongsian terakhir sekali disampaikan oleh Pn. Norhayati binti Jaffri yang merupakan Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Sosial & Komuniti, KSK JAKIM merangkap Sekretariat Yayasan Ihtimama Malaysia dengan Tajuk : Program-program Sosial & Komuniti di JAKIM.

Bengkel seterusknya diteruskan dengan sesi perbincangan sesama peserta, rumusan dan pembentangan resolusi dikendalikan oleh Dr. Mohd Izwan bin Mohd Yusof, Penolong Pengarah Kanan KSK JAKIM yang juga merangkap Sekretariat YIM.

Majlis dirasmikan oleh Dato' Selamat bin Paigo, Pengarah Bahagian Keluarga, Sosial & Komuniti JAKIM.